فناوری نانو ویژگی‌هایی نو به منسوجات می‌بخشد

278

شرکت کاسپین جوراب توانسته با استفاده از فناوری نانو منسوجات با ویژگی‌های بهبودیافته را به تولید برساند. انواع جوراب و حوله آنتی‌باکتریال، لباس تب‌نمای نوزاد و منسوجات کندسوز از تولیدات این شرکت هستند.