سودی که دولت از گران کردن بنزین می برد

350
DIGIKOT 40.3 هزار دنبال‌ کننده
پاسخ کارشناس برنامه پایش به این سوال که از گرانی بنزین چه چیزی نصیب دولت می شود
DIGIKOT 40.3 هزار دنبال کننده
pixel