نشست آشنایی و بررسی مسایل مالیاتی

233
منظورآشنایی شرکت های عضو پارک فناوری پردیس و مرکز رشد فناوری نخبگان با آخرین تغییرات قوانین مالیاتی و ملزومات تدوین و ارائه اظهارنامه مالیاتی و با توجه به پیش رو بودن موعد ارائه اظهارنامه های مالیاتی، نشستی با عنوان «آشنایی و پرسش و پاسخ پیرامون مسایل مالیاتی و تکمیل اظهارنامه» با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان مالی شرکت ها و واحدهای فناوری در سالن اجتماعات سراج این پارک برگزار شد.
pixel