چگونه میتوان پمپ هوای آکواریوم ساخت

1,502

با استفاده از ارمیچر و ادامپتور برای اکواریوم و تنگ های خود پمپ اکسیژن بسازید. لینک زرین پال جهت حمایت مالی شما عزیزان از گروه مکانیک: (https://Zarinp.al/279587) لینک را در آدرس بار مرورگر خود کپی کنید.

pixel