سی ام جی- Assassin's Creed Odyssey - How to solve Journey's End puzzle?

188

برای تکمیل آن باید به نیروی قدیم در Lemnos بروید. پاسداران را نگه دارید و با دکمه ها به اتاق بروید. نکات را از Scytale دنبال کنید تا قفل را باز کنید. سینه اصلی حاوی افسانه ای Blade Atlantean در میان غنیمت است. وب سایت سی ام جی www.seemg.ir اینستاگرام سی ام جی https://www.instagram.com/seemg_official/

سی ام جی
سی ام جی 23 دنبال کننده