جلسه ۱۵: آموزش لیست در برنامه html

37

در جلسه ۱۵ از دوره آموزشی اچ تی ام ال (HTML) به آموزش لیست در برنامه html می پردازیم. در html می توان دو نوع لیست ایجاد کرد Ordered و unOrdered لیست های unordered بصورت غیرعددی نشانه گذاری می شوند و لیست های ordered بصورت عددی و یا حروف. این لیست ها با تگ های ul و ol ایجاد می شوند.جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر لینک http://yon.ir/M2wXQ را در نوار آدرس کپی کرده و اینتر را بزنید.