مجموعه مستند به توان 40 - قسمت دوم - پارک دانش بنیان

797

پیشرفت های جمهوری اسلامی عوامل : به روایت: مجید داودی مدیر تصویربرداری: علی محمد خانیکی تصویربردار: سعید هوشمند دستیار: محمدرضا شیرپور سرپرست تدوین: مجتبی احسانی تدوینگران : ارشاد اسلامی زیرکی، محسن عقیلی دستیاران: سید مصطفی یوسف زاده، امیرمبارکی مدیر تولید: حسین نژاد موسی صدابرداران: حسین زرّین، سعید معینی طراح نشانه و پوستر: سیدمحمدرضا میری ویدئو گرافیک: ارشاد اسلامی مشاور فیلمنامه: محمد صادق رمضانی جانشین تهیه و مشاور کارگردان: هاشم مسعودی تهیه کننده، نویسنده و کارگردان :محمد مهدی خالقی

pixel