چگونگی اقدام مناسب در مقابل نقض برجام

87
سید یاسر جبرائیلی در این فیلم به نحوه اقدام مناسب در مقابل نقض برجام می پردازد
pixel