تلاش های جلیل مختار برای جبران خسارت بخش کشاورزی آبادان

423
فرآیند پیگیری های دکتر جلیل مختار نماینده مردم شریف شهرستان آبادان در مجلس شورای اسلامی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و وضعیت اخیر آب در بخش کش اورزی
pixel