دو‌ توله خرس تنها در اندیکا مشاهده و تحت مراقبت قرار گرفتند

1,034
یکی از عشایر ساکن حاشیه منطقه حفاظت شده شیمبار حضور دو خرس کوچک و سرگردان درون تنگه ای را به اداره محیط زیست شهرستان اندیکا اطلاع داد. جزئیات بیشتر در دیده بان محیط زیست ایران: iew.ir
pixel