خدا

447
Mardani5 4 دنبال‌ کننده

آرامش باید از جنس خدا باشد تا همیشه همراه انسان باشد و به زندگیش معنا ببخشد

Mardani5 4 دنبال کننده
pixel