پهباد تیم رباتیک شبگرد(Shabgard robotic team drone)

563

پهباد تیم رباتیک شبگرد (محمد رفاعی - قاسم مالکی - روح الله مالکی - حجت مریشی) Shabgard robotic team drone (Mohammad Refaei - Qasem maleki - Rouholah Maleki - Hojat Mareishi) Email:shteam@monovin.ir Website:www.monovin.ir

Shabgard Team 2 دنبال کننده
pixel