عملکرد مجلس دهم و پیگیری اجرای قانون معلولان در مجلس یازدهم

108
عملکرد مجلس دهم در خصوص افراد دارای معلولیت و پیگیری اجرای قانون معلولان در مجلس یازدهم در ویدیوی اختصاصی نصراله پژمانفر نماینده مشهد و کلات به کمپین معلولان
pixel