فواره زدن (Jetting) در تزریق چگونه اتفاق می افتد؟

30
فواره زدن وضعیتی است که مذاب پلاستیک به علت سرعت بالای تزریق نمی تواند به سطح قالب بچسبد و مذاب پلاستیک در حالتی منجمد می شود که جریان های موج دار روی قطعه قالب گیری شده تزریقی نمایان می شود. فواره زدن معمولا زمانی اتفاق می افتد که دمای قالب بسیار پایین است و ویسکوزیته مذاب پلاستیک بسیار بالاست در نتیجه مقاومت در برابر جریان پذیری درون قالب افزایش می یابد. زمانی که پلاستیک در تماس با دیواره های قالب قرار می گیرد، بلافاصله سرد شده و ویسکوزیته افزایش می یابد .
pixel