گابریل کالدرون : من با سید مشکلی ندارم کاپیتان نمونه است...

96
بخش پایانی صحبت های گابریل کالدرون در حاشیه تمرین پرسپولیس
لحظه 944 دنبال کننده
pixel