جامعه از نگاه سعید روستایی، سینمای روستایی از نگاه منتقد

754
در این قسمت از برنامه اتاق روشن با منتقد مهمان برنامه امیر پوریا از سینمای سعید روستایی و فیلم متری شیش ونیم صحبت کردیم.
ایرنا 4 هزار دنبال کننده
pixel