خواب و رؤیا دلیلی واهی بر اثبات احمد الحسن

3,212
احمد الحسن
احمد الحسن 26 دنبال‌ کننده
3,212 بازدید
اشتراک گذاری

بررسی پرونده جریان مدعی یمانی . یکی از ادله پیروان احمد الحسن به جهت اثبات وی ادعای خواب و رؤیا می باشد . در این کلیپ به این مسأله پاسخ داده می شود .

احمد الحسن
احمد الحسن 26 دنبال کننده