استاد احمد محمدی - نظام باورها (آکادمی بازار)

440
نظام باورها چطور شکل می گیرد؟ باورهای افراد در طول زندگی آنها و به مرور زمان با توجه به شرایط زندگی و محیط اطراف و اجتماعی که در آن زندگی می کند درهر شخصی شکل می گیرد. والدین نقش خیلی مهمی در ساخت نظام باورهای فرزندان دارند. برای مشاهده مقالات، پادکست ها و ویدیوهای بیشتر در زمینه موفقیت به سایت آکادمی بازار(مرجع موفقیت ایران)www.BazarAcademy.ir مراجعه فرمایید.
pixel