مون سن-میشل یادگاری از قرون وسطی

328
مون سن-میشل(Le Mont Saint-Michel)جزیره ای در نورماندی-شمال غربی خاک فرانسه-می باشد.این شهر کوچک که امروزه قریب به 50 نفر سکنه دارد،در قرون وسطی و به تقلید از معماری رایج فئودالی-که در بالاترین نقطه آن عبادتگاه قرار دارد-بنا شد.مهمترین ویژگی این جزیره را می توان عدم تردد آسان به آن دانست که ورود مهاجمین یا فرار زندانیان را از آن غیرممکن می ساخته است .
pixel