نمودار ER - آزمایشگاه پایگاه داده - بخش دوم

95
مقدمات تحلیل سیستم و نمو دار ER در این ویدئو توضیح داده شده
agazadeh.f 11 دنبال کننده
pixel