تمجید مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی از رئیس هیئت ورزش کارگری استان تهران پس ا

15
بخشی از صحبت های سرکار خانم مهندس رضایی بختیاری مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران پس از اخذ و رای صد درصدی اعضای محترم مجمع به حسن حمیدی و انتخاب مجدد ایشان بعنوان رئیس هیئت ورزش کارگری استان تهران در سالن آمفی تئاتر اداره کل ورزش و جوانان استان تهران
pixel