برنامه دوربین؛ قسمت 24؛ هنر فرش ایران در سازمان ملل؛ شبکه جهانی جام جم

303

قسمت بیست و چهارم ؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: در ورودی سازمان ملل تابلو فرشهایی ازرئیسهای سازمان نصب شده که هنر ایرانیان است. ارسالی از: محمد رضا از آمریکا شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45