نائب الشهید از زبان صابرخراسانی (شاعر)

1,320
یادمان باشد برای هر قدمی که برمیداریم و هر ستونی که از کنارش رد میشویم چندین نفر روی خاک افتادند و شهید شدند.... (هرزائر اربعین نائب یک شهید)
pixel