جلسه پنجم هوش مصنوعی

114
در این ویدئو در مورد جستجوی آگاهانه و معرفی روش اول بهترین حریصانه صحبت شده است.
pixel