مستند برگزاری رقابت های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور در ایران مال

310
این رقابت ها برای اولین بار پس از بازگشت کشتی پهلوانی به زورخانه توسط فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی جهت انتخاب پهلوان کشور در سال 1398 در محل نمایشگاه ها و رویدادهای بین المللی بازار بزرگ ایران (ایران مال) برگزار گردید که با استقبال شرکت کنندگان و عموم مردمو مسوولین مواجه گردید.
پهلوان شو 181 دنبال کننده
pixel