مستند سیاسی | جدال احسن | دکتر حسن عباسی | ارتباط معیشت با خدا

1,510
هوالبصیر. معیشت امروز جامعه ایرانی و مردم جهان آلوده به ربای بانک و قمار #بورس شده که ره آورد علم سکولار اقتصاد مدرن است، #کدآمایی الگو معیشت ایرانی ، در زیر سایه پنج اصل قرآنی #بیع #تجارت #جوهره_ایمان #اقتصاد_فطرت_پایه و #تقوا ، میتواند معیشت مردم را به معیدت منتج کند. #ارتباط_معیشت_با_خدا
pixel