چگونه انگلیسی فکر کنیم؟

549
توی این قسمت از "انگلیسی با هستی" قراره ببینیم چرا و چجوری انگلیسی فکر کنیم. این ویدئو برای سطح های مبتدی و متوسط است. آی دی ما در اینستاگرام: saharxhasti
pixel