معرفی رویداد جامع مدیریت موثر

191
جهت ثبت نام در دوره جامع مدیریت موثر به وبسایت Modirankhallagh.ir و یا اپلیکیشن مدیران خلاق مراجعه فرمایید.
pixel