اولین کارگاه توسعه مهارت های فردی در کنشگران اجتماعی

185
این کارگاه در 11 و 18 بهمن ماه 97 در مشهد و به همت معاونت اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد برگزار شد. مدرس کارگاه: آقای احسان گلی، روان درمانگر تحلیلی، دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
MAminNaderi 2 دنبال کننده
pixel