نماهنگ تهیه اطعام و پذیرایی عزاداران در هیأت میثاق با شهدا

129

اطعام سه شب پایانی مراسم و دسته های بزرگ تاسوعا و عاشورا. پذیرایی از عزاداران حضرت سید الشهدا.