پاسخ استاد رائفی پور به سوال«چرا رهبری حسن روحانی رو عزل نمیکنه»

2,354

پاسخ استاد رائفی پور به سوال«چرا رهبری حسن روحانی رو عزل نمیکنه»