سوالهای راهنمایی رانندگی چیست؟

469

این قسمت از بخش هست که برای کسانی میخواهن امتحان علمی رو بدهند و سوالهای هست که راهنمایی رانندگی از آنها میپرسن و چیزهای مهی را برایتان شرح دادم که پایه سوالات هست و خیلی هم کار ساز هست که برای کسانی میخواهن امتحان علمی رو راحت بگیرن. https: .me/mohammad.laali.7 کانال جدید من https://youtu.be/NNiA7UhitwA

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 42 هزار دنبال کننده
pixel