آزمون سراسری حسابدار مالی خبره CFA در مرکز آموزش حسابداران خبره PACT

74
74 بازدید
اشتراک گذاری
آزمون سراسری حسابدار مالی خبره CFA در روز شنبه به تاریخ 28 مهر ماه 1397 در محل مرکز آموزش حسابداران خبره PACT برگزار شد. مجری این آزمون انجمن حسابداران خبره ایران است. دانشجویان میتوانند در کلاسهای آمادگی آزمون که توسط مرکز آموزش حسابداران خبره PACT برگزار میگردد شرکت کنند تا با مهارت و آمادگی بالا در آزمون شرکت کنند.
pixel