سال نو مبارک

157

امیدواریم تا در سال جدید بتوانیم هر چه بیشتر در راه توسعه و ارتقا‌ی قاب و در راستای بین‌المللی شدن آن قدم برداریم. چراکه هر قدم ما همواره به انگیزه‌ی حمایت هنردوستان و هنرمندانی‌ست که دغدغه‌ای برای ایجاد تفاوت و خلاقیت دارند. به امید روزهایی سرشار از آرامش و زیبایی، سال نو مبارک از طرف خانواده‌ی قاب ویدیو : پژهان پژویان، سبا صبوری