واکنش جالب هوادار منچستر به گل دقیقه 94 راشفورد

292

شیاطین سرخ با این گل موفق شدند از صد پاری سن ژرمن گذشته و به مرحله بعد صعود کنند | ما را در basport.ir دنبال کنید

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.6 هزار دنبال کننده