ورژن 4.3.0 برنامه ی گاز

21
دنکوب 59 دنبال‌ کننده
در این ورژن قابلیت تهیه ی نقشه های 1/200 شرکت گاز مطابق با استاندارد استان مازندران به برنامه اضافه شده است.www.AutoGis.ir
دنکوب 59 دنبال کننده
pixel