داغترین‌ها: #Copa America 2019

آیدین آغداشلو در هفتمین نشست اصفهان شناسی

497

با سخنرانی آیدین آغداشلو و اجرای امیرعباس زرین کمر در تاریخ 22 فروردین ماه 97 در خانه تاریخی صفوی اصفهان