لایو اینستاگرامی مدیر ساخت در استانداردهای بین المللی

9
9 بازدید
اشتراک گذاری
سلسله گفت و گوهای مهندسی و مدیریت ساخت با دکتر علوی پور و دکتر مهدی روانشادنیا
pixel