استفاده از ماکت در نمایشگاه

97
گوشه ای از خدمات موسسه طراحان انقلابی صحابیون در نمایشگاه میدان هفت حوض واقع در منطقه نارمک تهران بزرگ. نقاشی چهره شهدا توسط دختران محجبه خیابان انقلاب
pixel