تمرینات اختصاصی مسی پس از مصدومیت

2,594
مسی پس از رهایی از مصدومیت اکنون بصورت انفرادی مشغول ریکاوری برای بازگشت به میادین است
کلاکت اسپرت 11.6 هزار دنبال کننده
pixel