روما رزیدنت یکی از بهترین خونه های تهران

873

ساختمان روما رزیدنت واقع در کامرانیه با واحد هایی به متراژ 1000 متر و قیمت خرید یک واحد 52 میلیارد تومن میباشد /// واقعا چرا /// چرا انقد خوبه این خونه