آیا مصرف غذاهای رستورانی محدودیت دارد؟

832

غذاهای رستورانی دارای کالری بالایی هستند. همچنین مقدار این غذاها بیش از مقدار تعیین شده در لیست غذایی است و برخی افراد چون پول آن را پرداخت کردند، دوست دارند تمام غذا را بخورند و دلشان نمی آید دست از غذاخوردن بردارند. به همین دلیل است که می گوییم خوردن غذا در سالن غذاخوری به برنامه رژیم غذایی لطمه وارد می کند. به اندام دکتر کرمانی -https://kermany.com