ساخت و مونتاژ پیشرانه W12 در کارخانه بنتلی Bentley W12

622