آموزش محل تزریق بوتاکس میگرن ویژه متخصصین مغز و اعصاب

3,681
در حال حاضر بهترین روش درمان میگرن در ایران، تزریق بوتاکس(آمپول ضد میگرن) است زیرا قدرت اثر بخشی آن چندین برابر سایر درمانها است و هزینه بوتاکس میگرن که توسط متخصص مغز و اعصاب تزریق می شود، در بیماران مختلف، یکسان نیست و با توجه به کیس بیمار متفاوت است.
pixel