معرفی اماکن گردشگری جزیره هرمز - این قسمت کارگاه لنج سازی تزئینی

364

هرمز از نگاهی دیگر... *معرفی جاهای دیدنی هرمز توسط دانش آموزان *رشته گردشگی* جزیره هرمز *گارگاه لنج سازی دکوری*: استاد وحید گلزاری کاری از هنرستان غدیر خم با تشکر از *استاد مرتضی گلزاری #حسین_گلزاری

pixel