نمک تصفیه شده یا نمک دریا ؟

1,275
1,275 بازدید
اشتراک گذاری
این پزشک تغذیه چی میگه؟ نمک تصفیه شده یا نمک دریا ؟ این رو یک دکترای تغذیه میگه نه یک پزشک عمومی
pixel