ایران رتبه دوم مار و عقرب گزیدگی دنیا را دارد/ پس از گزیدگی هرگز ندوید

153
153 بازدید
اشتراک گذاری
عضو هیئت علمی بخش جانوران سمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: ایران پس از کشور مکزیک، رتبه دوم بیشترین آمار مار و عقرب گزیدگی دنیا را دارد.
pixel