فیلم ورود به سال تحصیلی 1400-1399 در مدرسه خرد شعبه کاویان

61
جشن ورود به سال تحصیلی جدید با وجود شرایط موجود در کشور و شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین در مدارس خرد در شعبه کاویان برگزار شد.
pixel