با پساب کارواش می توانید بارها ماشین ها را بشویید!

29,475
در این ویدیوی کوتاه عملکرد فیلترهای نانویی ساخته شده در شرکت دانش پژوهان صنعت نانو را مشاهده می کنید. با استفاده از این فیلترها می توان پساب کارواش ها (آب خاکستری) را تصفیه کرد و از آب بازچرخانی شده برای شستشوی خودرو استفاده کرد.
pixel