معرفی کتاب اهرم های پولدار شدن از آنتونی رابینز

1,514
کتاب مرجع اهرم های پولدار شدن نوشته آنتونی رابینز این کتاب افسانه های دنیای سرمایه داری را به شما نشان می دهد و واقعیت کسب ثروت را آموزش می دهد. تهیه از وبسایت انتشارات نسل نواندیش
pixel